Hội thảo Khoa học là hoạt động thường niên tại Khoa CN Cơ khí – Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện cho Giảng viên, sinh viên trao đổi kinh nghiệm và trình bày các kết quả nghiên cứu để tạo môi trường nghiên cứu rộng rãi trong Khoa cũng như trong nhà Trường, đồng thời giúp Giảng viên, sinh viên tiếp cận sự phát triển Khoa học - Công nghệ từ thực tế.  Thông qua hội thảo, chúng ta có thể tìm ra các hướng nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào cuộc sống, sản xuất…Ngoài ra, hội thảo cũng là cơ hội để tăng cường kỹ năng nghiên cứu và trình bày công trình chuẩn mực hơn để phù hợp với các tạp chí các cấp.

Chúng ta đang phải trải qua những điều khó khăn nhất trong lịch sử với đại dịch covid, Việt Nam và thế giới đang rất cần những sản phẩm, công nghệ để giải quyết bài toán thực tế tại địa phương, đặc biệt trong những trường hợp khẩn cấp. Chủ đề hội thảo năm 2021 “Sản xuất thông minh” với thông điệp hãy cùng suy nghĩ và hành động để thế giới, cuộc sống xung quan chúng ta tốt đẹp hơn.

Thời gian: 8g00 – 11g30, ngày 07 tháng 8 năm 20021

Địa điểm: Hội thảo trực tuyến (MS Teams: https://bit.ly/2VoW7Lq)

Thành phần tham dự

-        Đại diện Lãnh đạo nhà trường

-        Ban chủ nhiệm khoa CN Cơ khí

-        Giảng viên khoa CN Cơ khí và giảng viên quan tâm

-        Học viên cao học khoa CN Cơ khí

-        Sinh viên khoa CN Cơ khí

Thành phần khách mời

1. TS. Phạm Trung Thành,  Giám đốc Bảo trì, Công ty TNHH Hyongsung Việt Nam

2. Ông Trương Ngọc Hoàng, Giám đốc Công ty Festo Fiactic Việt Nam;

3. ThS. Vũ Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc Dr SME, Tư vấn tái cấu trúc và chuyển đổi số; Chuyên gia tư vấn nâng cao năng suất chất lượng chương trình AOTS tại Nhật và Samsung kết hợp Bộ Công Thương.