Cuộc CMCN 4.0 được đánh giá không chỉ tác động ở quy mô nhỏ hẹp trong các công xưởng, doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng tới mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, và ngành giáo dục cũng không là 1 ngoại lệ. Đối với giáo dục đại học, khó có thể dự đoán được các kiến thức, kỹ năng mà thị trường lao động sẽ cần trong tương lai gần do công nghệ thay đổi quá nhanh.

Các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở Giáo dục Đại học phải đối mặt với các yêu cầu cải cách và cạnh tranh mới. Đáng lưu ý, sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi Giáo dục đại học phải trang bị cho người học những kỹ năng và kiến thức cơ bản lẫn tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với các thách thức và yêu cầu công việc thay đổi liên tục để tránh nguy cơ bị đào thải, đồng thời phải trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng phổ rộng cơ bản lẫn tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống để người học có thể tự học, có khả năng thích nghi với các thách thức, các yêu cầu công việc mang tính liên ngành và thường xuyên thay đổi.

Với tinh thần đó tập thể cán bộ giảng viên khoa CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ đã không ngừng học tập, sáng tạo trong hoạt động giảng dạy và NCKH. Với mong muốn được học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm được đúc kết, những kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ cơ khí và cơ điện tử giữa các giảng viên cũng như với các doanh nghiệp.

Và đó cũng chính là lý do của buổi hội thảo “CƠ KHÍ ỨNG DỤNG -VAI TRÒ NGÀNH CƠ KHÍ TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0”

- Thời gian: 13:30, ngày 14/5/2022

- Địa điểm: Hội trường C

TT TS&TT