Với mục đích đánh giá lại kết quả đã đạt được trong năm học 2020-2021, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng, chỉ tiêu phấn đấu cho năm học 2021 – 2022, Hội nghị đại biểu viên chức & người lao động năm học 2021 – 2022 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 năm 2021 tại Hội trường C - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM  (Số 140 Lê Trọng Tấn - P. Tây Thạnh - Q. Tân Phú - TP. HCM).

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ (dự kiến)

STT

NỘI DUNG

1

Đón tiếp đại biểu

2

Văn nghệ chào mừng

3

Chào cờ

4

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

5

- Báo cáo kết quả triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị

- Thông qua Quy chế Hội nghị đại biểu VC&NLĐ

6

Tuyên bố khai mạc

7

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch

8

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký

9

Thông qua chương trình hội nghị

10

Báo cáo thực hiện nghị quyết Hội nghị đại biểu VC&NLĐ năm học 2020-2021

11

Báo cáo Phương hướng năm học 2021-2022

12

Báo cáo công khai tài chính năm học 2020-2021

13

Báo cáo về tình hình góp ý cho Quy chế Chi tiêu nội bộ

14

Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2020-2021 và chương trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2021-2022

15

Tuyên bố phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022

16

Thông qua nghị quyết hội nghị đại biểu VC&NLĐ năm học 2021-2022

17

Bế mạc hội nghị