Đón xem chương trình Tư vấn tâm lý với chủ đề "CÂN BẰNG CẢM XÚC" cùng với Thạc sĩ Nguyễn Trọng Nhân và Huỳnh Mai- Chuyên gia tâm lý
✅Thời gian: 20h, ngày 24/4/2021
✅Địa điểm: Trực tiếp tại Fanpage HUFI - Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM