Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ sinh viên tìm kiếm thông tin về văn hóa Nhật Bản và cơ hội việc làm tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của sinh viên trong quá trình học tập và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Nhà trường phối hợp với các Doanh nghiệp tổ chức buổi Giao lưu văn hóa Nhật Bản ESUHAI - HUFI

 

1. Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

2. Đơn vị phối hợp: Công ty TNHH Esuhai Việt Nam.

3. Đối tượng tham dự: Toàn thể sinh viên năm nhất.

Sinh viên đăng ký tham gia theo đường link sau: https://forms.gle/sreKtJvRMp8AXxa77

4. Thời gian – địa điểm

- Thời gian: vào lúc 7h30 ngày 24/10/2020 (thứ 7).

- Địa điểm: Hội trường C – HUFI.