Thực hiện Kế hoạch năm học 2020-2021, nhằm nâng cao hiệu quả công tác NCKH của đội ngũ giảng viên; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động Hội thảo Khoa học cấp Khoa, năm 2021 tại tất cả các đơn vị đào tạo.

Thời gian: Từ ngày 25/6/2021 đến ngày 30/7/2021.

Địa điểm: Trên các nên tảng trực tuyến (Microsofft Team, Zoom).

Chi tiết:

STT

ĐƠN VỊ

Địa điểm

Ngày

Giờ

Chủ đề

1

Khoa Công nghệ May và Thời trang

Microsoft Teams

25/06/2021

08:00 - 11:30

Tổ chức Hội thảo khoa học Khoa Công nghệ May và Thời trang năm 2021

2

Khoa Tài chính - Kế toán

Microsoft Teams

29/06/2021

08:00 - 10:15

Chủ đề "Nâng cao công tác dạy và học ngành Tài chính và Kế toán"

3

Khoa Công nghệ Thực phẩm

Zoom

2/7/2021

07:00 - 11:30

Tổ chức Hội thảo khoa học khoa Công nghệ thực phẩm năm 2021

4

Khoa Môi trường - TN và BĐKH

Microsoft Teams

15/07/2021

08:00 - 11:30

Trình bày báo cáo khoa học của Giảng Viên trong Khoa MTTN&BĐKH

5

Khoa Công nghệ Hóa học

Microsoft Teams

16/07/2021

08:00 - 11:30

Chủ đề "Vật liệu nano và ứng dụng"

6

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Microsoft Teams

16/07/2021

08:45 - 11:15

Chủ đề "Công nghệ Điện - Điện tử và xu hướng phát triển trong thời đại mới"

7

Khoa Chính trị - Luật

Microsoft Teams

17/07/2021

08:00 - 11:00

Hội thảo NCKH cấp Khoa_ Khoa Chính trị Luật năm 2021

8

Khoa Khoa học ứng dụng

Microsoft Teams

18/07/2021

07:30 - 12:00

Chủ đề "Ứng dụng Toán học - Vật lý trong chuyển đổi số"

9

Khoa Công nghệ Sinh học

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

10

Khoa Thủy sản

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

11

Khoa Công nghệ Cơ khí

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

12

hoa Quản trị Kinh doanh

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

13

Khoa Du lịch và Ẩm thực

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

14

Khoa Công nghệ Thông tin

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

15

Khoa Ngoại ngữ

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

16

Khoa Giáo dục thể chất và QPAN

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật