Kế hoạch tổ chức ngày hội thiếu nhi HUFI năm 2023

Kế hoạch tổ chức ngày hội thiếu nhi HUFI năm 2023

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh;
Hướng tới chào mừng Ngày quốc tế thiếu nhi 01/06/2023, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh xây...

Chương trình kiến tập ngành Luật Kinh tế tại Tòa án nhân dân

Chương trình kiến tập ngành Luật Kinh tế tại Tòa án nhân dân

Nằm trong chuỗi hoạt động thực hành nghề nghiệp tại các cơ sở hành nghề Luật. Trong tháng 5 năm 2023, Khoa Chính trị - Luật trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM đã tổ chức chương trình kiến tập tại tại Tòa án nhân dân Quận Bình Thạnh; Quận Gò...

Thông báo Kết quả bình chọn nhà giáo tiêu biểu năm 2023

Thông báo Kết quả bình chọn nhà giáo tiêu biểu năm 2023

Kết quả bình chọn nhà giáo tiêu biểu năm 2023

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Ngày 18/05/2023, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON) tổ chức Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ đại học, bao gồm các ngành: An...

Kế hoạch tổ chức hội thi tiếng hát karaoke trực tuyến chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Kế hoạch tổ chức hội thi tiếng hát karaoke trực tuyến chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Hội thi là một trong những hoạt động nhằm đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) và 112 năm Ngày...

Thông báo số 382/TB-DCT về việc chuẩn bị các hoạt động phục vụ đánh giá ngoài các CTĐT trình độ Đại học theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT

Thông báo số 382/TB-DCT về việc chuẩn bị các hoạt động phục vụ đánh giá ngoài các CTĐT trình độ Đại học theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT

Căn cứ Kế hoạch năm học 2022 – 2023 số 851/KH – DCT ngày 30 tháng 09 năm 2022 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; Căn cứ vào kết quả thẩm định của Cục quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch Đánh giá ngoài đối...

Thông báo về việc tăng cường công tác tổ chức thi và chấm thi học kỳ 2 (2022-2023)

Thông báo về việc tăng cường công tác tổ chức thi và chấm thi học kỳ 2 (2022-2023)

Thực hiện tiến độ đào tạo của Trường năm học 2022 – 2023 và để tăng cường tổ chức tốt hơn nữa công tác đánh giá cuối kỳ 2 năm học 2022 – 2023 theo đề xuất của Ban Coi thi, nay Nhà trường thông báo đến các đơn vị thực hiện một số nội dung sau

Thông báo về Kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Thông báo về Kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Thông báo Seminar: Điều gì làm cho một câu hỏi nghiên cứu và một bài báo học thuật trở nên thú vị

Thông báo Seminar: Điều gì làm cho một câu hỏi nghiên cứu và một bài báo học thuật trở nên thú vị

Thông báo Tổ chức Seminar chuyên đề Điều gì làm cho một câu hỏi nghiên cứu và một bài báo học thuật trở nên thú vị

Năm học 2023 -2024

Năm học 2023 -2024

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh công khai các thông tin năm học 2023 - 2024 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Công văn số 705/BCT-TCCB của Bộ Công Thương.

Thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2022-2023 (đợt 1)

Thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2022-2023 (đợt 1)

Thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2022-2023 (đợt 1)

Bế mạc Khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (CNSH, KTCK, KTHH, TCNH)

Bế mạc Khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (CNSH, KTCK, KTHH, TCNH)

Sáng ngày 20/04/2023, sau 05 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc từ ngày 16/04/2023 đến ngày 20/04/2023 của đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ bao gồm ngành Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ...

<< < 1 2 3 4 5 > >>