Căn cứ vào thông báo số 539/TB-DCT ngày 05 tháng 08 năm 2020 về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020;

 Căn cứ vào kết quả xét tốt nghiệp của Hội đồng xét tốt nghiệp ngày 23 tháng 09 năm 2020;

 Phòng Đào tạo thông báo về danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 như sau:

  1. Hệ Đại học chính quy 

  2. Hệ Đại học liên thông chính quy

  3. Hệ Đại học liên thông vừa làm vừa học

  4. Hệ Đại học vừa làm vừa học

  5. Hệ Cao đẳng chính quy

  6. Hệ Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học

  7. Hệ Cao đẳng vừa làm vừa học 

  - Phòng Đào tạo nhận phản hồi của sinh viên về danh sách tốt nghiệp trên đến 16g ngày 29 tháng 09 năm 2020.

  - Sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm toàn khóa từ ngày 05/10/2020 đến 16g30 ngày 13/10/2020 tại phòng D.102.

Nguồn: Phòng Đào tạo