Học tập chủ động

Phương pháp học tập chủ động ở bậc đại học

Phương pháp học tập chủ động ở bậc đại học Mới

Ở bậc đại học, giảng viên chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn sinh viên tìm kiếm tài liệu, thảo luận và nghiên cứu các nội dung GV đưa ra, giải đáp các thắc mắc, tổng kết các nội dung của môn học. Những lời giảng của GV chỉ mang tính chất đề dẫn, gợi...