Giải thưởng khoa học của sinh viên

1. Tên giải thưởng: Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XX năm 2018. Đề tài “Nghiên cứu thu nhận fucoidan tinh sạch từ rong sụn”.

Loại giải thưởng: Giải nhất

Tác giả: Đinh Thị Huyền, Nguyễn Thị Minh Chi, Lê Thị Mỹ Ngọc, Nguyễn Phạm Cẩm Tiên

Năm: 2018

2. Tên giải thưởng: Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XX năm 2018. Đề tài “Nghiên cứu và phát triển sản phẩm bột rau đắng hòa tan chứa hợp..”.

Loại giải thưởng: Giải nhất

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo, Trương Trọng Nguyên, Phùng Thị Ngọc Huyền Nguyễn Thị Lan Hương

Năm: 2018

3. Tên giải thưởng: Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XX năm 2018. Đề tài “Nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm bánh mì synbiotic”.

Loại giải thưởng: Giải nhì

Tác giả: Trương Đức Thắng, Lê Thị Hạnh Quyên, Hoàng Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thiên Luân

Năm: 2018

4. Tên giải thưởng: Giải cuộc thi Nghiên cứu khoa học Euréka. Đề tài ”Nghiên cứu nâng cao hiệu quả vi bao hợp chất màu anthocyanin vào trong tế bào nấm men”.

Loại giải thưởng: Giải nhất

Tác giả: Hoàng Thị Hằng, Nguyễn Huyền Nguyệt Trân, Cao Thị Thảo, Nguyễn Thị Huyền

Năm: 2019

5. Tên giải thưởng: Giải cuộc thi Nghiên cứu khoa học Euréka. Đề tài  “Xây dựng mô hình chẩn đoán sự ảnh hưởng của nhiệt độ, hoạt độ nước, nồng độ tinh dầu Thyme lên tốc độ tăng trưởng và đánh..”

Loại giải thưởng: Giải KK

Tác giả: Vương Khánh Linh, Nguyễn Nhật Huy, Cao Thị Thảo, Trịnh Đức Tuấn

Năm: 2019