Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo về danh sách (dự kiến) nhận  trợ cấp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn năm học 2021-2022; miễn giảm cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường học kì I năm học 2021-2022; hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 năm 2021 như sau:

1. Danh sách trợ cấp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn năm học 2021-2022: CLICK TẠI ĐÂY

2. Danh sách Anh chị em sinh đôi học chung trường HK I năm học 2021-2022: CLICK TẠI ĐÂY

3. Danh sách Anh chị em ruột học chung trường HK I năm học 2021-2022: CLICK TẠI ĐÂY

4. Danh sách hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 năm 2021: CLICK TẠI ĐÂY

Sinh viên theo dõi và phản hồi thông tin từ ngày 10/01/2022 đến hết ngày 15/01/2022. Nếu có sai sót thông tin (MSSV, Họ tên, Lớp...) vui lòng phản hồi qua địa chỉ email suongvtt@hufi.edu.vn.

Lưu ý:

  • Sinh viên khóa 12 (không có tên trong danh sách trên) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn liên hệ qua email suongvtt@hufi.edu.vn.
  • Vì lý do khách quan dịch bệnh nên một số lớp chưa tổ chức học tập được, vì thế Học bổng vượt khó của học kỳ 2 năm học 2020-2021 sẽ dời lại qua tháng 3/2022 xét duyệt.

Trên đây là danh sách (dự kiến) trợ cấp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn năm học 2021-2022, hỗ trợ miễn giảm cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường học kì I năm học 2021-2022, hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 năm 2021. Đề nghị các cá nhân sinh viên có tên trong danh sách theo dõi thông tin và thực hiện theo các nội dung thông báo này./.

 

>> SINH VIÊN KÊ KHAI TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN TẠI ĐÂY <<