Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, Nhà trường thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó HK I năm học 2020-2021, miễn giảm cho anh chị em sinh đôi, anh chị em ruột học chung trường HK II năm học 2020-2021 như sau:

1. Danh sách Học bổng sinh viên vượt khó HK I năm học 2020- 2021: CLICK TẠI ĐÂY

2. Danh sách Anh chị em sinh đôi, anh chị em ruột học chung trường HK II năm học 2020-2021: CLICK TẠI ĐÂY

Sinh viên theo dõi và phản hồi thông tin từ ngày 14/07/2021đến hết ngày 20/07/2021. Nếu có sai sót thông tin (MSSV, Họ tên, Lớp...) vui lòng phản hồi qua địa chỉ email suongvtt@hufi.edu.vn hoặc facebook: HUFI - Công tác Sinh viên.

Trên đây là danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó HK I năm học 2020-2021,miễn giảm cho anh chị em sinh đôi , anh chị em ruột học chung trường HK II năm học 2020-2021. Đề nghị các cá nhân sinh viên có tên trong danh sách theo dõi thông tin và thực hiện theo các nội dung thông báo này./.