VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

TS. Đặng Tấn Hiệp
Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế

Lịch sử phát triển

Tiền thân của Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (Viện ĐT&HTQT) là một bộ phận trực thuộc phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và sau đó bộ phận đào tạo có yếu tố nước ngoài trực thuộc phòng Đào tạo.

Viện ĐT&HTQT được thành lập theo Quyết định số 1489/QĐ-DCT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực hoạt động

Viện ĐT&HTQT có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện chức năng quản lý công tác hợp tác quốc tế, đào tạo và nghiên cứu khoa học có yếu tố nước ngoài của trường; tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học có yếu tố nước ngoài. Tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế của trường.

Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện ĐT&HTQT tuân theo “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh”.

Thành tựu

Trong quá trình hình thành và phát triển, hoạt động HTQT của trường đã và đang đóng góp không nhỏ vào việc tìm kiếm, thiết lập, duy trì và phát triển hợp tác với các đối tác có yếu tố nước ngoài trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ, học bổng - du học, trao đổi học giả cũng như tìm kiếm cơ hội việc làm tại các công ty, nghiệp đoàn của nước ngoài cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: (08)38161673 - (08)38163319 - 123

E - mail: iict@hufi.edu.vn

Website: http://iict.hufi.edu.vn/