TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Lê Ngọc
Giám đốc Trung tâm Quản lý Chất lượng

Lịch sử phát triển

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng được thành lập năm 2010, khi trường chính thức trở thành Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ chủ yếu

Bộ phận khảo thí phụ trách tất cả các ngân hàng đề thi trong toàn trường; tổ chức các kì thi; tổ chức chấm thi trắc nghiệm khách quan, phối hợp với các khoa, trung tâm tổ chức chấm thi tự luận; quản lí các bảng điểm; phụ trách phúc khảo…

Bộ phận Đảm bảo chất lượng phụ trách bốn nhiệm vụ quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng của trường, gồm: Xây dựng, vận hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 (QMS) và hệ thống thông tin để quản lý (MIS); Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục cấp cở sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo (QA); Khảo sát chất lượng các bên liên quan về chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng chương trình đào tạo của toàn khóa học, chất lượng phục vụ - hỗ trợ sinh viên giảng viên của phòng ban chức năng, cựu sinh viên và doanh nghiệp về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của trường (QS); Xây dựng và hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong ở cấp trường và cấp đơn vị (IQA).

Thành tựu

Trong năm học 2016 – 2017, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo trường trong công tác cải tiến các hình thức thi, bộ phận khảo thí đã phối hợp với các khoa, trung tâm đào tạo, các phòng ban liên quan sử dụng hệ thống phần mềm mới các phân hệ O, phân hệ E, phân hệ C và phân hệ T để tiến hành nhập ngân hàng đề thi trắc nghiệm khách quan, từ đó triển khai tổ chức thi cuối học kì II bằng hình thức trắc nghiệm khách quan trên máy tính tại 5 phòng máy. Có 13 khoa, trung tâm đã tiến hành nhập ngân hàng đề thi vào phân hệ O và  phân hệ C với số bộ đề thi của 140 môn; trong đó khoa Công nghệ thực phẩm có số bộ đề thi nhiều nhất là 40 môn, khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch 21 môn, khoa Khoa học cơ bản 20 môn và ít nhất là khoa Lý luận chính trị 1 môn.

Trong năm học 2016 – 2017, thực hiện cam kết của lãnh đạo trường về công tác kiểm định chất lượng, bộ phận Đảm bảo chất lượng là đầu mối thực hiện và phối hợp với tất cả các đơn vị trong trường triển khai kế hoạch tự đánh giá, khắc phục sau thẩm định và tổ chức đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục. Kết quả của quá trình thực hiện, Báo cáo tự đánh giá của trường đạt 4.2/5 điểm, đánh giá ngoài của trường đạt 49/61 tiêu chí. Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG TP.HCM đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGD ngày 27/3/2017 với kết quả thống nhất: Công nhận Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu: 80,33%, trong đó tất cả các tiêu chuẩn đều có ít nhất một tiêu chí “đạt yêu cầu”. Với kết quả này, ngày 20/5/2017, Trường đã tổ chức lễ công bố trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và đến ngày 28/6/2017 tổ chức hội nghị tổng kết công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài và triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục giai đoạn 2017 – 2022.

Ngoài ra, bộ phận Đảm bảo chất lượng còn triển khai song song công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA đối với hai ngành Công nghệ thực phẩm và Công nghệ kỹ thuật hóa học.

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: (08)38161673 - (08)38163319 

E - mail:

Website: https://ttqlcl.hufi.edu.vn/