PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Dương Hồng Quân
Trưởng Phòng Quản trị Thiết bị

Lịch sử phát triển

Theo yêu cầu phát triển của nhà trường, sau nhiều lần tách và sáp nhập từ Phòng Quản trị, Phòng ĐTXD &SC, Phòng Thiết bị - Vật tư. Từ năm 2013 đến nay Phòng được thành lập tại Quyết định số 627/QĐ-DCT ngày 25/4/2013 với tên gọi là Phòng Quản trị - Thiết bị.

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quy hoạch xây dựng cơ bản, mua sắm, sữa chữa, bảo quản cơ sở vật chất của trường nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường.

Lập và thực hiện kế hoạch: Sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và các hoạt động khác của trường.

Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc của nhà trường, bảo đảm điện nước cho các đơn vị thuộc trường. Quản lý kho, đầu mối mua sắm, cấp phát vật tư, trang thiết bị, văn phòng phẩm, dụng cụ làm việc cho các đơn vị thuộc trường.

Lập dự án, thiết kế, dự toán, hồ sơ, giấy tờ trình cấp trên phê duyệt. quyết toán hạng mục các công trình. Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến công tác đấu thầu xây dựng công trình cơ bản, mua sắm máy móc, trang thiết bị. Theo dõi và giám sát thi công, chủ trì việc nghiệm thu các công trình xây dựng được nâng cấp.

Quản lý hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ cho công tác giảng dạy và hội nghị, hội thảo thuộc trường. Phối hợp cùng phòng Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên trang trí lễ hội, hội nghị, hội thảo, khai giảng, tổng kết.

Thực hiện công tác vệ sinh lớp học và khuôn viên nhà trường đảm bảo khuôn viên nhà trường luôn xanh, sạch, đẹp.

Thành thựu

Công tác xây dựng:

 • Lập dự toán giám sát, thực hiện giám sát thi công giai đoạn 1 dự án xây dựng Trung tâm thí nghiệm thực hành.
 • Cải tạo cơ sở 6.
 • Cải tạo Hội trường C.
 • Hoàn công các công trình xây dựng đã đưa vào sử dụng.
 • Lập dự án, thẩm định và làm các thủ tục cải tạo nhà A, B và AB; Làm các thủ tục pháp lý cơ sở Dạ phi cơ

          Công tác mua sắm các trang thiết bị, vật tư, dụng cụ và hoá chất phục vụ đào tạo và các hoạt động của trường:

 • Lập kế hoạch mua sắm trình cấp trên, lên kế hoạch đấu thầu và đấu thầu các gói đầu tư thiết bị nâng cao năng lực phục vụ đào tạo và các hoạt động của trường; hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán các gói thầu để đưa vào sử dung.
 • Tổng hợp đề nghị, làm các thủ tục mua sắm vật tư, hoá chất, văn phòng phẩm và các thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo và hoạt động của các đơn vị trong toàn trường đúng kế hoạch, tiến độ năm học.

          Công tác sửa chữa, vệ sinh và giữ xe:

 • Quản lý và tổ chức bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa toàn bộ các trang thiết bị, cung cấp điện, nước, âm thanh, đèn chiếu và máy lạnh của nhà trường đảm bảo phục vụ tốt nhất các mặt công tác của nhà trường.
 • Tổ chức bảo trì, sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc, hệ thống cống rãnh và các công trình vệ sinh công cộng, PCCC ở tất cả các cơ sở của trường đảm bảo an toàn, hiện đại.
 • Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, duy trì cảnh quan, cây cảnh trong các khuôn viên của trường; tổ chức đóng mở, quản lý hội trường, phòng họp, phòng học toàn trường.
 • Tổ chức trông, giữ xe tại cơ sở của trường đảm bảo an toàn, đem lại nguồn thu cho nhà trường.

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: (028)38161673 - (028)38163319 - 128

E - mail:

Website: