PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

TS. Văn Thế Thành
Trưởng Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo Sau đại học

 

Lịch sử phát triển

Năm 1999, Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm và chuyển giao công nghệ về thực phẩm (FTERC) được thành lập.

Tháng 3/2010 đến 7/2011, đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học đối ngoại và Hợp tác quốc tế.

Từ 7/2011 đến  9/2016, đổi tên thành phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Từ 10/2016 đến nay: Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học.

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý và phát triển hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ trong và ngoài trường, góp phần hình thành và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học tất cả viên chức, sinh viên của trường;

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, xây dựng chiến lược phát triển đào tạo trình độ sau đại học.

Từ khi HUFI được cởi trói cơ chế hoạt động tự chủ bằng quyết định 901 của Thủ tướng Chính phủ (ngày 23/6/2015), với những chính sách phù hợp, HUFI đã có những bước phát triển KHCN đáng kể. Với chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao, có năng lực NCKH, HUFI đã gia tăng được một đội ngũ các nhà khoa học trong và ngoài nước. Có thể nói, trên cơ sở có nguồn nhân lực tốt cộng với chính sách đầu tư kinh phí đáng kể cho các hoạt động KHCN; chính sách hỗ trợ, khen thưởng hoạt động KHCN; chính sách thông thoáng cho hoạt động dịch vụ và chuyển giao KHCN, HUFI đã đạt được nhiều kết quả như: số công trình công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học uy tín (ISI/Scopus) tăng lên đáng kể, năm 2019 HUFI lọt vào top 30 các cơ sở giáo dục đại học có nhiều công bố khoa học quốc tế nhất (với 120 bài); số đề tài NCKH cấp nhà nước, Bộ - Ngành, Tỉnh – Thành cũng tăng lên đáng kể, khẳng định năng lực NCKH của HUFI; các chuyển giao, dịch vụ KHCN với nhiều sản phẩm đã được nghiên cứu chuyển giao, có giá trị cao về công nghệ; kinh phí đầu tư hoạt động KHCN tăng cao, chiếm tỉ lệ 5% tổng doanh thu hàng năm.

 

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: (028)38161673 - (028)38163319

E - mail:scip@hufi.edu.vn - hufi.scip@gmail.com

Website: http://scip.hufi.edu.vn/