KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Trần Phước
Trưởng khoa  Tài chính - Kế toán

Lịch sử phát triển

Tiền thân khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch là khoa Kinh tế - Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Tháng 3 năm 2010 theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, khoa Kinh tế được tách ra làm 2 khoa là khoa Quản trị kinh doanh & Du lịch và Khoa Tài chính Kế toán.

Lĩnh vực và loại hình đào tạo

Đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực : tài chính - ngân hàng và  ngành kế toán. Các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn được tổ chức thường xuyên và liên tục cải tiến.

Thành tựu

Công tác đào tạo: Khoa thường xuyên liên hệ, hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn, công ty kiểm toán để sinh viên có điều kiện tham quan, thực tập tốt nghiệp và có cơ hội việc làm khi ra trường, giúp Khoa trong công tác đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và đánh giá chất lượng đầu ra.

Công tác nghiên cứu khoa học: Tổ chức các hội thảo khoa học, Câu lạc bộ Quản trị ngân hàng – tài chính; giao lưu học thuật, giao lưu nghề nghiệp giữa các nhà khoa học, nhà giáo và sinh viên chuyên ngành tài chính -  ngân hàng và ngành kế toán của các trường đại học, viện nghiên cứu có đào tạo khối kinh tế với các doanh nghiệp, đặc biệt là các ngân hàng thương mại.

Công tác thi đua khen thưởng: Được nhận nhiều bằng khen các cấp.

Đội ngũ giảng viên

  • Phó giáo sư: 01
  • Tiến sĩ: 05
  • Thạc sĩ: 38
  • Khác: 01

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: (028)38161673 - (028)38163319 

E - mail:

Website: http://faf.hufi.edu.vn/