KHOA NGOẠI NGỮ

Trần Tín Nghị
Trưởng khoa Ngoại ngữ

Lịch sử phát triển

Khoa Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 1018/QĐ-DCT ngày 27 tháng 6 năm 2016 trên cơ sở tách từ Trung tâm Ngoại ngữ

Lĩnh vực và loại hình đào tạo

Khoa Ngoại ngữ hiện đào tạo hệ cao đẳng và đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh: chuyên ngành tiếng Anh thương mại.

Lĩnh vực và loại hình đào tạo

Khoa đã xây dựng chương trình đào tạo chú trọng kỹ năng thực hành cho người học bằng các hoạt động ngoại khóa và thực tế tại doanh nghiệp, Khoa đã xây dựng chương trình đào tạo theo hướng rút ngắn thời gian.

Đội ngũ giảng viên

  • Tiến sĩ: 02
  • Thạc sĩ: 19
  • Khác: 01

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: (08)38161673 - (08)38163319 

E - mail:

Website: http://knn.hufi.edu.vn/