KẾ HOẠCH

Tham gia Hệ thống xếp hạng Webometrics của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

 

 1. Căn cứ xây dựng kế hoạch

 • Kế hoạch chiến lược ĐBCL của Trường giai đoạn 2018 – 2025 tầm nhìn 2030;

 • Kế hoạch cải tiến chất lượng giai đoạn 2017 – 2022 của Trường;

 • Kế hoạch năm học 2019 – 2020 và kế hoạch công tác tháng 03/2020 của Trường;

 • Tiêu chí (Thông tư 12 – Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học): Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.

 • Ban Giám hiệu Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM xây dựng kế hoạch Tham gia Hệ thống xếp hạng Webometrics với những nội dung cơ bản sau:

2. Mục đích và yêu cầu

 • Giúp lãnh đạo Trường tổng rà soát và đánh giá về hệ thống website (trường, đơn vị và cá nhân) với tên miền hufi.edu.vn dựa theo SEOquake và SimilarWeb;

 • Xây dựng hệ thống website của Trường theo các chỉ số của Hệ thống xếp hạng Webometrics;

 • Xây dựng hệ thống chính sách liên quan để quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống website của Trường như một tờ báo mạng;

 • Tham gia Hệ thống xếp hạng Webometrics của Trường từ năm 2020, đến năm 2025 bảo đảm thứ hạng của Trường nằm trong Top 100 tại Việt Nam.

3. Tổng quan về Hệ thống xếp hạng Webometrics

 • Với mục đích ban đầu chỉ là bảng xếp hạng trang WEB của các trường đại học, Webometrics ngày càng hướng tới việc xếp hạng đại học thực thụ do có độ phủ lên tới hơn 10.000 trường đại học trên thế giới và luôn chủ trương theo đuổi mục tiêu công khai thông tin, trong đó bao gồm cả các tài liệu học thuật trên mạng để mọi người có thể truy cập dễ dàng. Webometrics thực hiện xếp hạng các trường đại học vào tháng 1 và tháng 7 hàng năm dựa trên 4 chỉ số đánh giá trang Web.

 • Webometrics là Bảng xếp hạng đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về quy mô hệ thống website (presence), mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (impact/visibility), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar, và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học. Bảng xếp hạng đại học tháng 1 năm 2020 được thực hiện theo phương pháp cụ thể sau đây:

 1. Presence: chỉ số về lượng tài nguyên số hoá được đăng tải trực tuyến. Dữ liệu lấy từ Google Search. Đây là chỉ số đánh giá về quy mô website và tài nguyên số của cơ sở giáo dục đại học. Trọng số xếp hạng là 5%.

 2. Visibility: chỉ số về số lượng đường liên kết trỏ tới website của trường đại học. Dữ liệu lấy từ Ahref và Majestic. Đây là chỉ số đánh giá mức độ ảnh hưởng của hệ thống website của trường đại học. Trọng số: 50%.

 3. Openness: chỉ số về lượng trích dẫn của 110 nhà khoa học hàng đầu của cơ sở giáo dục đại học có hồ sơ trên Google Scholar (không tính số trích dẫn của 10 nhà khoa học có trích dẫn cao nhất). Dữ liệu lấy từ Google Scholar. Đây là chỉ số liên quan đến mức độ lan toả về học thuật của trường đại học. Trọng số: 10%.

 4. Excellence: chỉ số xếp hạng lượng bài báo của nhà trường trong nhóm 10% bài báo được trích dẫn nhiều nhất thuộc 26 nhóm lĩnh vực chuyên môn trong cơ sở dữ liệu Scopus (giai đoạn 2013 – 2017). Dữ liệu lấy từ CSDL Scopus. Đây là chỉ số đánh giá chất lượng các công trình nghiên cứu đỉnh cao của trường đại học. Trọng số: 35%.

4. Nội dung, phân công, công cụ/giải pháp và tiến độ thực hiện

TT

Nội dung

Đầu mối thực hiện

Công cụ/giải pháp và tiến độ thực hiện

1.       

Tổng rà soát và đánh giá về hệ thống website với tên miền hufi.edu.vn

TT.QLCL, TT.CNTT

Thành lập Tổ công tác;

Xây dựng tiêu chí đánh giá website;

Báo cáo tổng hợp kết quả;

Tháng 04/2020.

2.       

Xây dựng hệ thống website của Trường theo các chỉ số của Hệ thống xếp hạng Webometrics

TT.CNTT

Thành lập Ban dự án;

Lập dự án thiết kế hệ thống website chi tiết (Thống nhất sử dụng tên miền hufi.edu.vn ở tất cả đơn vị, đảm bảo tính nhất quán, đồng nhất về nhận diện thương hiệu của HUFI);

Tập huấn các bên liên quan, bao gồm: 1- Kỹ thuật tăng cường tầm ảnh hưởng của website (chỉ số quy mô, nhận diện, phong phú dữ liệu và thư tịch khoa học); 2- Nghiệp vụ xây dựng và phát triển thư tịch khoa học cho các website theo chuẩn quốc tế; 3- Triển khai thống nhất phần mềm phát triển tài nguyên số trên các website của đơn vị trong toàn Trường; 4- Triển khai bộ công cụ đánh giá, xếp hạng ảnh hưởng của các website thuộc các đơn vị.

Triển khai thực hiện dự án;

Tháng 05 – 12/2020.

3.       

Xây dựng hệ thống chính sách liên quan để quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống website của Trường như một tờ báo mạng

P.TCHC, TT.CNTT

Dự thảo Quy định /Quy chế tổ chức, quản lý, sử dụng Cổng thông tin điện tử của HUFI;

Lấy ý kiến đơn vị cá nhân trong Trường;

Hoàn thiện và ban hành;

Tháng 04 – 06/2020.

4.       

Cập nhật đầy đủ thông tin và dữ liệu lên các thư mục đã được đặt sẵn trên Cổng thông tin điện tử

TT.CNTT, tất cả các đơn vị

Hướng dẫn cách viết bài theo chuẩn SEO với Reputation;

Các đơn vị cập nhật thông tin lên website theo yêu cầu của Ban dự án để lấp đầy hệ thống thông tin dạng subfolder để tạo điều kiện thuận lợi khi truy cập theo nhiều từ phía, nhiều hướng khác nhau, tăng khả năng nhận diện từ khóa của tên miền hufi.edu.vn.

5.       

Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử về lý lịch khoa học của giảng viên, nghiên cứu viên thuộc Trường để tăng lượng liên kết đến hệ thống website Trường

P.TCHC, P.QLKH và ĐTSĐH, các đơn vị liên quan

Xây dựng và ban hành Qui định về tác quyền của giảng viên, nghiên cứu viên thuộc Trường, trong đó quy định phần giới thiệu tác giả phải gắn với đường link trỏ về mục lý lịch khoa học của tác giả đó được đặt tại tên miền hufi.edu.vn để tăng số lượng backlink và tăng ảnh hưởng về sự hiện diện của HUFI;

Trường và các đơn vị sử dụng các mối quan hệ, hợp tác với các đối tác để đề nghị họ đặt liên kết đến website Trường và các website đơn vị;

Tăng cường sử dụng các website học thuật (Academic Sites) đối với Trường;

Đề nghị các tổ chức, cá nhân, kể cả sinh viên, học viên cao học sử dụng tên miền của Trường khi đăng tải, công bố các nội dung học thuật;

Tháng 07 – 10/2020.

6.       

Đăng ký chỉ mục tìm kiếm tại Google Scholar

P.QLKH và ĐTSĐH, các đơn vị liên quan

Các đơn vị có sản phẩm học thuật, công trình NCKH... phải đăng ký chỉ mục tìm kiếm tại Google Scholar để nâng cao hàm lượng các công trình, sản phẩm học thuật của HUFI được công bố ra bên ngoài;

Tháng 09 – 12/2020.

7.       

Hội nghị đánh giá hàng năm về hệ thống website theo các tiêu chí đã xây dựng ở nội dung 1, từ đó tiếp tục xây dựng kế hoạch cải tiến thứ hạng theo xếp hạng Webometrics

TT.QLCL, TT.CNTT

Công bố kết quả theo các tiêu chí đối với website Trường và xếp hạng website các đơn vị; Tham luận các đơn vị;

Dự thảo kế hoạch cải tiến thứ hạng xếp hạng Webometrics;

Tháng 12 hàng năm, từ 2020.

 

5. Tổ chức thực hiện

 • QLCL xây dựng kế hoạch tham gia Hệ thống xếp hạng Webometrics, tiêu chí đánh giá website và chủ trì tổ chức hội nghị đánh giá website;

 • CNTT xây dựng và triển khai dự án thiết kế hệ thống website chi tiết, đầu mối quản lý và vận hành hệ thống website;

 • Viện ĐT&HTQT chủ trì chuyển ngữ nội dung website tiếng Việt sang tiếng Anh, đầu mối liên hệ với Webometrics;

 • TCHC phối hợp TT.QLCL và TT.CNTT tham mưu cho lãnh đạo Trường thành lập Tổ công tác rà soát và đánh giá website, Ban dự án và ban hành các chính sách liên quan đến quản lý và vận hành website;

 • QLKH&ĐTSĐH hướng dẫn các đơn vị và cá nhân toàn Trường Đăng ký chỉ mục tìm kiếm tại Google Scholar;

 • TS&TT xây dựng kế hoạch và triển khai việc truyền thông đối với các nội dung và ý nghĩa của việc tham gia xếp hạng đại học đến tất cả các đơn vị liên quan (gồm người học, giảng viên, nhân viên, đội ngũ lãnh đạo và quản lý, nhà sử dụng lao động, các đối tác, gia đình người học, nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân có liên quan khác);

 • Các đơn vị có liên quan lập kế hoạch chi tiết trong từng nội dung công việc và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

 • Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Trưởng các đơn vị làm đề xuất gửi về TT.QLCL (hộp thư Egov của Cô Mạnh Phương Anh) để tổng hợp trình lãnh đạo Trường xem xét, giải quyết kịp thời.