Giải thưởng khoa học của sinh viên

1. Tên giải thưởng: Khen thưởng sinh viên đạt Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XX năm 2018. Nhóm 1: Tên công trình “Nghiên cứu thu nhận fucoidan tinh sạch từ rong sụn”.

 • Loại giải thưởng: Giải nhất
 • Tác giả: Đinh Thị Huyền, Nguyễn Thị Minh Chi, Lê Thị Mỹ Ngọc, Nguyễn Phạm Cẩm Tiên
 • Năm: 2018


 • 2. Tên giải thưởng: Khen thưởng sinh viên đạt Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XX năm 2018. Nhóm 2: Tên công trình “Nghiên cứu và phát triển sản phẩm bột rau đắng hòa tan chứa hợp chất sinh học triterpen saponin”.
 • Loại giải thưởng: Giải nhất
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo, Trương Trọng Nguyên, Phùng Thị Ngọc Huyền Nguyễn Thị Lan Hương
 • Năm: 2018


 • 3. Tên giải thưởng: Khen thưởng sinh viên đạt Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XX năm 2018. Tên công trình “Nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm bánh mì synbiotic”.
 • Loại giải thưởng: Giải nhì
 • Tác giả: Trương Đức Thắng, Lê Thị Hạnh Quyên, Hoàng Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thiên Luân
 • Năm: 2018


 • 4. Tên giải thưởng: Giải nhất cuộc thi Nghiên cứu khoa học Euréka Đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả vi bao hợp chất màu anthocyanin vào trong tế bào nấm men.
 • Loại giải thưởng: Giải nhất
 • Tác giả: THoàng Thị Hằng, Nguyễn Huyền Nguyệt Trân, Cao Thị Thảo, Nguyễn Thị Huyền
 • Năm: 2019


 • 5. Tên giải thưởng: Giải khuyến khích nhất cuộc thi Nghiên cứu khoa học Euréka Xây dựng mô hình chẩn đoán sự ảnh hưởng của nhiệt độ, hoạt độ nước, nồng độ tinh dầu Thyme lên tốc độ tăng trưởng và đánh giá sự sản sinh độc tố của Aspergillus flavus..
 • Loại giải thưởng: Giải KK
 • Tác giả: Vương Khánh Linh, Nguyễn Nhật Huy, Cao Thị Thảo, Trịnh Đức Tuấn
 • Năm: 2019