Giải pháp, sáng chế

    1. Tên sáng chế:
  • Mã số: I546256, Published at Taiwan R.O.C
  • Tác giả: TS. Đặng Tấn Hiệp
  • Năm cấp: 2016

2. Tên sáng chế: Bằng độc quyền giải pháp hữu ích "Bộ KIT thử phát hiện độc chất trong nước thải chế biến thực phẩm"

  • Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn
  • Năm cấp: 2019