Danh mục đề tài, dự án cấp Bộ - Ngành

1. Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất bột béo từ Stearin làm nghiên liệu sản xuất bánh quy

 • Lĩnh vực: Công nghệ thực phẩm
 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Chung
 • Thời gian: 2013 - 2014

 • 2. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong sản xuất sữa dừa (coconut milk)
 • Lĩnh vực: Công nghệ thực phẩm
 • Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Hồng Ánh
 • Thời gian: 2013 - 2014

 • 3. Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo bộ kít thử chỉ thị sinh học phát hiện độc chất trong nước thải chế biến thực phẩm phù hợp với điều kiện Việt Nam
 • Lĩnh vực: Sinh học môi trường
 • Chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn
 • Thời gian: 2014 - 2015

 • 4. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm để thu nhận enzyme invertase từ nấm men bia và ứng dụng trong sản xuất thực phẩm
 • Lĩnh vực: Công nghệ thực phẩm
 • Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Hồng Ánh
 • Thời gian: 2014 - 2015

 • 5. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số sản phẩm thực phẩm từ rong Nho (Caulerpa lentillifera)
 • Lĩnh vực: Công nghệ thực phẩm
 • Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Hồng Ánh
 • Thời gian: 2015

 • 6. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong sản xuất chất màu tự nhiên từ trái thanh long
 • Lĩnh vực: Công nghệ thực phẩm
 • Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Hồng Ánh
 • Thời gian: 2016

 • 7. Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo bộ thử nghiệm độc tính nước thải chế biến thực phẩm dựa trên đáp ứng sinh học của chỉ thị Rotifer phù hợp điều kiện Việt Nam
 • Lĩnh vực: Sinh học môi trường
 • Chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn
 • Thời gian: 2017 - 2018

 • 8. Tên đề tài: Sản xuất thử nghiệm váng sữa
 • Lĩnh vực: Công nghệ thực phẩm
 • Chủ nhiệm: PGS. TS. Lê Thị Hồng Ánh
 • Thời gian: 2017-2018

 • 9. Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng một số quy trình sản xuất các sản phẩm từ hạt điều (cashew) và phế phẩm hạt điều
 • Lĩnh vực: Công nghệ thực phẩm
 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thảo Minh
 • Thời gian: 2018

 • 10. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột protein và peptide có hoạt tính chống oxy hóa, hỗ trợ giảm đường huyết từ bèo Lemnoideae
 • Lĩnh vực: Công nghệ thực phẩm
 • Chủ nhiệm: ThS. Trần Chí Hải
 • Thời gian: 2019 - 2020

 • 11. Tên đề tài: Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm nước giải khát đóng lon từ cây sương sáo
 • Lĩnh vực: Công nghệ thực phẩm
 • Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thị Trúc Quỳnh
 • Thời gian: 2019 - 2020

 • 12. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số sản phẩm thực phẩm từ hạt sen
 • Lĩnh vực: Công nghệ thực phẩm
 • Chủ nhiệm: PGS. TS. Lê Thị Hồng Ánh
 • Thời gian: 2020