DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đồng chí: Nguyễn Xuân Hoàn
Bí thư Đảng ủy

Hiệu trưởng

Đồng chí. Phan Xuân Cường
Phó Bí thư - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy
Trưởng Phòng Công tác Sinh Viên và Thanh tra Giáo dục

Đồng chí: Thái Doãn Thanh
Đảng ủy viên
Phó Hiệu trưởng

Đồng chí: Cao Xuân Thủy
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Du lịch và Ẩm Thực

Đồng chí: Nguyễn Thanh Nguyên

Đảng ủy viên
P. Trưởng phòng Đào tạo - Phụ trách Phòng

Đồng chí: Lê Thị Hồng Ánh

Đảng ủy viên
Phó Hiệu trưởng

Đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh

Đảng ủy viên
Trưởng Khoa Khoa học Ứng dụng

  

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 38161673 - (028) 38163319

E - mail: info@hufi.edu.vn

Website: http://danguy.hufi.edu.vn/