CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của nhà trường. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn Công thương Việt Nam và Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn trường đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể khác trong việc ổn định và phát triển của nhà trường thực hiện nhiệm vụ chính trị đào tạo và nghiên cứu các ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao trong công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa và phát triển đất nước.

Trong quá trình phát triển, Công đoàn trường đã trải qua nhiều nhiệm kỳ, sự đóng góp của Ban chấp hành các nhiệm kỳ là rất lớn, đi đầu là Chủ tịch công đoàn các thế hệ như:

Đ/c  Phan Trung Lượng       1982-1983                 Đ/c  Nguyễn Đức Cần         1997-2002

Đ/c  Đỗ Thị Bí                      1983-1984                 Đ/c  Phạm Trọng Luyện      2002-2007

Đ/c  Nguyễn Ngọc Nhĩ        1984-1986                 Đ/c  Nguyễn Thị Cẩm Hà    2007-2010

Đ/c  Đỗ Đức Nhuận             1986-1989                 Đ/c  Lê Thị Kiều Oanh        2010-2012

Đ/c  Vũ Đức Khán               1989-1997                 Đ/c  Lê Ngọc                         2012-2017


 

Trong 35 năm phát triển cùng nhà trường, Công đoàn trường đã thực hiện tốt:

  • Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ của tổ chức công đoàn. Vận động đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện tốt nội qui, qui định của Nhà trường.
  • Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến các qui định, qui chế hoạt động của Nhà trường. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật; phát hiện, đấu tranh các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động theo qui định của pháp luật.
  • Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, người lao động trong Nhà trường. Tham gia các hội đồng xét và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của viên chức; cùng Nhà trường cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, phúc lợi của công đoàn viên.
  • Phát triển công đoàn viên, công đoàn cơ sở vững mạnh. Bồi dưỡng và giới thiệu nhiều đoàn viên công đoàn ưu tú sang tổ chức Đảng.
  • Phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống của công chức viên chức trong nhà trường như:

Tổ chức gặp mặt phụ nữ nhân các ngày Quốc tế phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam và tổ chức hội thi nữ công gia chính. Thăm hỏi động viên và tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con cháu của công chức viên chức.

Tổ chức hội thao, văn nghệ tại trường và tham gia các hội thao do Công đoàn Công thương Việt Nam hoặc Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh, ngành giáo dục đào tạo tổ chức.

Hàng năm, vào dịp nghỉ hè Công đoàn trường tổ chức các chuyến thăm quan du lịch trong và ngoài nước như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Campuchia,... nhằm giúp công chức viên chức hiểu thêm văn hóa, kinh tế trong cộng đồng Asian.

Thực hiện tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn do chính quyền và công đoàn cấp trên phát động nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

 

Thông tin liên lạc:

          Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

          Điện thoại: (028)38161673 - (028)38163319

          E-mail: congdoan@hufi.edu.vn

          Website: http://congdoan.hufi.edu.vn