STT

Tên chương trình

Đơn vị quản lý

1

Đào tạo về kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Trung tâm Công nghệ Việt Đức

2

Bồi dưỡng Kỹ năng phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS

Khoa Quản trị Kinh doanh

 

3

- Ứng dụng phần mềm Revit trong Kỹ thuật Môi trường

- HSE

Khoa Tài nguyên Môi trường và biến đổi khí hậu

 

4

- Nuôi cấy mô tế bào thực vật   

- Ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán

- Kỹ thuật trồng rau thuỷ canh

- Kỹ thuật phân tích vi sinh vật gây bệnh bằng PCR, Elisa

Khoa Công nghệ Sinh học

 

5

- Đào tạo bồi dưỡng nâng bậc thợ công nhân cơ khí

- Đào tạo Kỹ thuật viên cơ khí

- Kiểm tra tay nghề Kỹ thuật viên cơ khí

- Autocad 2D ứng dụng trong ngành thực phẩm

Khoa Công nghệ Cơ khí

 

6

- Sơ cấp nghề chế biến Thủy sản   

- HACCP Thủy sản

- HACCP Cơ bản

- Phân tích vi sinh thủy sản

- Nuôi trồng thủy sản an toàn

Khoa Thủy sản

 

7

- Lắp ráp cài đặt và khắc phục sự cố máy tính Laptop/Destop

- Quảng bá Website cho doanh nghiệp

- FightGame Program: Xây dựng game 2D với SFML

Khoa Công nghệ Thông tin

8

- Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cấp dưỡng trường mầm non

- Đào tạo cập nhật các yêu cầu của ISO 9001 và ISO 14001 phiên bản 2015

- Đào tạo đánh giá nội bộ theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và FSSC 22000 V4.1

- Đào tạo đánh giá viên nội bộ các yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP - An toàn thực phẩm

- Đào tạo giới thiệu các yêu cầu của tiêu chuẩn Global Gap

- Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 17025

- Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và FSSC 22000 V4.1

- HACCP thực phẩm

- Lớp tập huấn Đảm bảo An toàn thực phẩm trong bếp ăn

- Lớp tập huấn kỹ năng về kiểm soát chất lượng thực phẩm (QC)

- Nâng bậc công nhân Kỹ thuật nấu ăn

- Phân tích thực phẩm

- Phân tích vi sinh thực phẩm

- Phòng vệ thực phẩm

- Quản lý bếp ăn công nghiệp

- Sơ cấp kỹ thuật chế biến món ăn cho trẻ mầm non và tiểu học

- Tập huấn kiến thức về An toàn thực phẩm

- Tập huấn Phương pháp lấy mẫu, lưu mẫu trong kiểm tra và thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm

- Tập huấn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, cấp phép cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm

- Truy suất nguồn gốc chuỗi cung ứng áp dụng công nghệ 4.0

- Quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm

Khoa Công nghệ Thực phẩm

9

- Thực hành Kế toán Excel cho Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa

- Thực hành Tài chính - Ngân hàng

- Thực hành phân tích thị trường chứng khoán

Khoa Tài chính – Kế toán

10

- Chứng chỉ Tiếng Anh Quốc gia trình độ A

- Chứng chỉ Tiếng Anh Quốc gia trình độ B

- Chứng chỉ Tiếng Anh Quốc gia trình độ C

- TOEIC 1

- TOEIC 2

- TOEIC 3

- TOEIC 4

- TOEIC 5

- TIẾNG HOA 1

- TIẾNG HOA 2

- TIẾNG HOA 3A

- TIẾNG HOA 3B

Trung tâm Ngoại ngữ

11

- Ứng dụng Autocad trong thiết kế thiết bị

- Kỹ thuật sản xuất gốm sứ

- Kỹ thuật sản xuất sơn và vật liệu compozit

- Kỹ thuật vận hành máy nhựa

- Quản lý phòng kiểm nghiệm

- An toàn hóa chất

Khoa Công nghệ Hóa học

12

- Kỹ năng giao tiếp – Hành chính

- Chê độ Dinh dưỡng và kỹ thuật chế biến suất ăn bệnh lý

Khoa Du lịch và Ẩm thực