CHUYÊN MỤC: GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP_NGÀNH QLNL_HTV7

Giới thiệu và tuyển sinh ngành Quản lý năng lượng năm học 2021 - 2022, Khoa Công nghệ Điện - Điện tử, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa CNTT tham gia tư vấn tuyển sinh 2021 ngày 9-1-2021

Khoa CNTT tham gia tư vấn tuyển sinh 2021 ngày 9-1-2021