Tin tức, thông báo

Thông báo công trình tham gia Sáng tạo KHCN 2022

Thông báo công trình tham gia Sáng tạo KHCN 2022 Mới

Thông báo công trình tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ năm 2022

Kế hoạch tổ chức Hội nghị quốc tế FDSE&ACOMPA 2022

Kế hoạch tổ chức Hội nghị quốc tế FDSE&ACOMPA 2022 Mới

Kế hoạch tổ chức Hội nghị quốc tế FDSE & ACOMPA 2022

Thông báo tổ chức Hội thảo KHCN cấp Trường 2021-2022

Thông báo tổ chức Hội thảo KHCN cấp Trường 2021-2022 Mới

Thong bao to chuc Hoi thao khoa hoc cap Khoa_cap Truong nam 2021-2022

Thông báo nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Sóc Trăng 2023

Thông báo nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Sóc Trăng 2023 Mới

Thong bao de xuat nhiem vu KHCN tinh Soc Trang nam 2023

Thông báo nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Bình Phước 2023

Thông báo nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Bình Phước 2023 Mới

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Bình Phước năm 2023

Thông báo nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Long An 2023

Thông báo nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Long An 2023 Mới

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Long An năm 2023

Thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn CDGS, PGS cơ sở năm 2022

Thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn CDGS, PGS cơ sở năm 2022 Mới

Thông báo về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2021

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2021 Mới

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2021 như sau:

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm Ý tưởng khởi nghiệp lần 02" năm 2021

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm Ý tưởng khởi nghiệp lần 02" năm 2021 Mới

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm Ý tưởng khởi nghiệp lần 02" năm 2021

1 2 3 > >>