Tin tức, thông báo

Khai mạc Hội nghị quốc tế FDSE and ACOMPA 2022

Khai mạc Hội nghị quốc tế FDSE and ACOMPA 2022 Mới

Sáng ngày 23/11, tại Hội trường C Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI) đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị quốc tế hàng năm về Kỹ thuật bảo mật và dữ liệu trong tương lai (Future Data and Security Engineering - FDSE) và Hội nghị...

Thông báo Đăng ký tham gia Giải thưởng sáng chế Tp HCM năm 2022

Thông báo Đăng ký tham gia Giải thưởng sáng chế Tp HCM năm 2022 Mới

Thông báo Đăng ký tham gia Giải thưởng sáng chế Tp HCM năm 2022

TB tuyen chon ca nhan TC CT DT NCUD KHCN Cấp Tỉnh Tây Ninh 2022

TB tuyen chon ca nhan TC CT DT NCUD KHCN Cấp Tỉnh Tây Ninh 2022 Mới

Thong bao tuyen chon ca nhan to chuc chu tri de tai nghien cuu ung dung KHCN cap tinh Tay Ninh nam 2022

Đặt hàng NV KHCN thực hiện chương trình trọng điểm đến năm 2025

Đặt hàng NV KHCN thực hiện chương trình trọng điểm đến năm 2025 Mới

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thực hiện "Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025

Tổ chức xét tặng Giải thưởng KHCN SV Cơ sở GD 2022

Tổ chức xét tặng Giải thưởng KHCN SV Cơ sở GD 2022 Mới

Thông báo tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022

Thông báo đăng ký tuyển chọn đề tài Vườn ươm

Thông báo đăng ký tuyển chọn đề tài Vườn ươm Mới

Thông báo Đăng ký hồ sơ tham gia vòng sơ tuyển Chương trình Vườn ươm KHCN trẻ năm 2022

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ" của HUFI

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ" của HUFI Mới

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ" cấp Trường

Kế hoạch tổ chức Hội thảo KH AT TP và AN LT lần 6 2022

Kế hoạch tổ chức Hội thảo KH AT TP và AN LT lần 6 2022 Mới

Kế hoạch tổ chức Hội thảo về An toàn thực phẩm và An ninh lương thực lần thứ 6 năm 2022

Thông báo công trình tham gia Sáng tạo KHCN 2022

Thông báo công trình tham gia Sáng tạo KHCN 2022 Mới

Thông báo công trình tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ năm 2022

Kế hoạch tổ chức Hội nghị quốc tế FDSE&ACOMPA 2022

Kế hoạch tổ chức Hội nghị quốc tế FDSE&ACOMPA 2022 Mới

Kế hoạch tổ chức Hội nghị quốc tế FDSE & ACOMPA 2022

Thông báo tổ chức Hội thảo KHCN cấp Trường 2021-2022

Thông báo tổ chức Hội thảo KHCN cấp Trường 2021-2022 Mới

Thong bao to chuc Hoi thao khoa hoc cap Khoa_cap Truong nam 2021-2022

1 2 3 > >>