Hội nghị Quốc tế về Kỹ thuật Dữ liệu và Bảo mật Tương lai, lần thứ 9 (FDSE) và Hội nghị Quốc tế về phân tích và tính toán nâng cao, lần thứ 16 (ACOMPA) nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu về Công nghệ thông tin trong và ngoài nước.

- Thời gian: 23 - 25/11/2022

- Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

🎬 Lễ khai mạc sẽ được phát trực tiếp tại: Fanpage HUFI - Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, và youtube HUFI MEDIA.

TT TS&TT