THÔNG TIN LIÊN HỆ THÀNH VIÊN BAN LIÊN LẠC HỘI CỰU SINH VIÊN

STT Thành viên Chức danh Email
1 Nguyễn Khắc Nam Trung Trưởng ban namtrung.khac.nguyen@nissin.com
2 Bùi Thành Lộc Phó trưởng ban Locbth@gmail.com
3 Nguyễn Vũ Linh Phó trưởng ban nguyenlinhck95@gmail.com
4 Lê Đình Tùng Phó trưởng ban tungudc85@gmail.com
5 Nguyễn Minh Ngọc Ủy viên TT ngocnm@hufi.edu.vn
6 Phùng Gia Ngọc Ủy viên giangocphung@gmail.com
7 Trần Hoài Tâm Ủy viên hoaitam@hoaviet.vn
8 Đặng Thị Thu Thủy Ủy viên dangthuy382@gmail.com
9 Phùng Đỗ Minh Phương Ủy viên Gardenlab@gmail.com
10 Nguyễn Thị Yến Nhi Ủy viên nguyenquyt95@gmail.com
11 Trương Công Phương Ủy viên Lsftruong@gmail.com
12 Đặng Văn Thuật Ủy viên  
13 Vũ Quốc Chung Ủy viên quan.daingantaynguyentravel@gmail.com