Vào ngày 16/01/2020, trên cơ sở tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện của hai bên, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất và ký kết “Bản ghi nhớ kết nghĩa và hợp tác giáo dục” với 25 Trường THPT trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Thông qua bản kí kết, hai bên đã đồng ý thỏa thuận hợp tác các hoạt động như: Cùng nhau phối hợp để triển khai công tác hướng nghiệp, hướng dẫn viết hồ sơ đăng ký xét tuyển đầu vào, đào tạo kỹ năng mềm cho học sinh, các em học sinh sẽ được tham gia các chương trình thực tế tại các xưởng thực nghiệm, phòng thực hành của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; tăng cường tổ chức giao lưu các hoạt động văn nghệ, thể thao nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục giữa hai bên. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM tổ chức các buổi trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh của các trường THPT.

Bên cạnh đó, các trường THPT hỗ trợ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM huy động học sinh tham gia công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, hướng dẫn viết hồ sơ đăng ký xét tuyển đầu vào trường và các em học sinh trường THPT sẽ được chính sách ưu tiên xét tuyển đầu vào của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM; đội ngũ giáo viên của các trường THPT sẽ được bồi dưỡng, hỗ trợ về: ngoại ngữ, tin học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, chương trình hướng nghiệp; hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý của trường THPT; tạo điều kiện cho Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM làm công tác tuyển sinh, hỗ trợ quảng bá hình ảnh, các biển hiệu có logo, tên trường, kết nối với website bên của trường đến các em học sinh của các trường THPT.

Bản ghi nhớ kết nghĩa và hợp tác giáo dục tạo điều kiện cho học sinh của các trường THPT được làm quen, tiếp xúc, học tập và trải nghiệm trong môi trường đại học. Nâng cao chuẩn đầu vào cho Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM.

Thầy Thái Doãn Thanh (bên phải) – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cùng thầy Lê Văn Anh – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành ký biên bản hợp tác

Thầy Thái Doãn Thanh (bên phải) – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cùng thầy Trần Nghĩa Nhân – Hiệu trưởng Trường THPT Bình Phú ký biên bản hợp tác

Thầy Thái Doãn Thanh (bên phải) – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cùng thầy Nguyễn Thanh Tòng – Hiệu trưởng Trường THPT Tân Túc ký biên bản hợp tác

Thầy Thái Doãn Thanh (bên phải) – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cùng thầy Hồ Xuân Phúc – Hiệu trưởng Trường THPT Lê Minh Xuân ký biên bản hợp tác

Thầy Thái Doãn Thanh (bên phải) – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cùng thầy Võ Thành Danh – Hiệu trưởng Trường THPT Bà Điểm ký biên bản hợp tác

Thầy Thái Doãn Thanh (bên phải) – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cùng cô Nguyễn Thị Ánh Mai – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu ký biên bản hợp tác

Thầy Thái Doãn Thanh (bên phải) – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cùng thầy Phạm Quang Tuyến – Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt ký biên bản hợp tác

Thầy Thái Doãn Thanh (bên phải) – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cùng thầy Nguyễn Duy Bình – Hiệu trưởng Trường THPT Bình Hưng Hòa ký biên bản hợp tác

Thầy Thái Doãn Thanh (bên phải) – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cùng thầy Nguyễn Quang Đạt – Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh ký biên bản hợp tác

Thầy Thái Doãn Thanh (bên phải) – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cùng thầy Phạm Văn Hùng – Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú ký biên bản hợp tác

Thầy Thái Doãn Thanh (bên phải) – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cùng thầy Trần Công Tuấn – Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận ký biên bản hợp tác