HIỆU TRƯỞNG

PGS-TS. NGUYỄN XUÂN HOÀN

CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS-TS. LÊ THỊ HỒNG ÁNH
THS. THÁI DOÃN THANH

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN GIÁM HIỆU

THÔNG TIN LIÊN LẠC:

  • Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

  • Điện thoại: (028) 38161673 - (028) 38163319

  • Email: info@hufi.edu.vn

  • Website: https://hufi.edu.vn/