Vào ngày 19/06/2020 vừa qua, tại phòng C202, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI) Khoa DU LỊCH và ẨM THỰC đã tổ chức buổi HỘI THẢO CHUẨN ĐẦU RA và CHƯƠNG TRÌNH KHUNG cho hai ngành đạo tạo: ngành thứ nhất là ngành QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG, ngành thứ hai là ngành QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH.

Hội thảo chuẩn đầu ra và khung đào tạo ngành QT DU lịch - Lữ hành và ngành QT Nhà hàng và DV ăn uống

Hội thảo này là một hoạt động cơ bản trong lộ trình thực hiện Quyết định 3229/QĐ - DCT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh ngày 14/11/2019 về việc Hướng dẫn cập nhật, đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học.

Thành phần tham gia Hội thảo gồm có đại diện lãnh đạo Khoa DU LỊCH và ẨM THỰC, đại diện doanh nghiệp, các thành viên trong 2 tổ bộ môn Quản trị Nhà hàng - Khách sạn và bộ môn Du lịch - Lữ hành.

Thầy Phạm Xuân An đại diện bộ môn Khách sạn - Nhà hàng báo cáo chi tiết, cụ thể, đầy đủ về các căn cứ xây dựng, về quá trình xây dựng Chuẩn đầu ra và Chương trình khung

Trình bày tại Hội thảo, gồm có thầy Phạm Xuân An đại diện bộ môn Khách sạn - Nhà hàng và thầy Ngô Đình Tâm đại diện bộ môn Du lịch - Lữ hành đã báo cáo chi tiết, cụ thể, đầy đủ về các căn cứ xây dựng, về quá trình xây dựng Chuẩn đầu ra và Chương trình khung của 2 ngành đào tạo. Qua phần trình bày của 2 đại diện, nội dung bản dự thảo Chuẩn đầu ra và Chương trình khung của 2 ngành QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG, QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp từ các thành viên tham dự.

Các đại biểu tham gia hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng Chương trình đào tạo

Các đại biểu tham gia hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng Chương trình đào tạo mang tính cập nhật, đáp ứng hiệu quả nhu cầu của doanh nghiệp du lịch, khách sạn, nhà hàng tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Phát biểu tại hội thảo, TS Cao Xuân Thủy - Trưởng Khoa Du lịch và Ẩm thực, đã đánh giá cao nỗ lực của tập thể tổ cập nhật chương trình đào tạo, đồng thời chỉ đạo các tổ bộ môn nhanh chóng chỉnh sửa và hoàn thiện mẫu Đề cương học phần để kịp thời cho việc triển khai đồng bộ trong cả tổ bộ môn. Sau khi kết thúc hội thảo, 2 bộ môn liên quan là bộ môn Khách sạn – Nhà hàng và bộ môn Du lịch – Lữ hành sẽ chỉnh sửa, cập nhật theo các ý kiến đống góp để sớm hoàn thiện chuẩn đầu ra, chương trình khung mới áp dụng cho tuyển sinh khóa mới năm 2020.

Hội thảo kết thúc trong sự hợp tác hiệu quả và đồng thuận cao từ các bên tham gia.

Tin: Khoa Du lịch và Ẩm thực