Đề án mở ngành trình độ đại học năm 2021

Stt Tên ngành Đề án
1 Marketing Tải file
2 Kinh doanh thời trang và dệt may Tải file
3 Kỹ thuật nhiệt Tải file
4 Quản lý năng lượng Tải file
5 Kỹ thuật hóa phân tích Tải file
6 Quản trị kinh doanh thực phẩm Tải file