CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 01

 

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khóa 01

1

Công nghệ sinh học

8420201

Tải về

2

Công nghệ thực phẩm

8540101

Tải về

3

Kỹ thuật môi trường

8520320

Tải về

4

Kỹ thuật hóa học

8520301

Tải về

5

Kỹ thuật cơ khí

8520103

Tải về

6

Quản trị kinh doanh

8340101

Tải về

7

Tài chính ngân hàng

8340201

Tải về

8

Kỹ thuật điện

8520201

Tải về