Sáng ngày 14/09/2021, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp lần thứ VII dưới sự chủ trì của ThS. Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng với sự tham dự của 92 Thầy/Cô là thành viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng, thành viên Tổ Đảm bảo chất lượng của các đơn vị. Phiên họp nhằm tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2020 – 2021, thảo luận về dự thảo Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2021 – 2022 và đề xuất một số nội dung cần cải tiến.

Phiên họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng lần thứ VII (Online)

Phát biểu khai mạc phiên họp, ThS. Thái Doãn Thanh nhấn mạnh đảm bảo chất lượng là hoạt động thường xuyên, là vấn đề cấp thiết nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục và hỗ trợ của Trường. Năm học 2020 - 2021 là năm học đặc biệt, 50% thời gian hoạt động của Trường là hoạt động trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-19, làm ảnh hưởng lớn đến các hoạt động đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ, phục vụ cộng đồng cũng như hoạt động đánh giá, kiểm định chất lượng của Trường.


ThS. Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng đảm bảo chất lượng phát biểu khai mạc phiên họp

Tại phiên họp, các Thầy/Cô tham dự đã lắng nghe báo cáo tổng hợp về kết quả thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, khảo sát chất lượng năm học 2020 - 2021 và dự thảo Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2021 – 2022, đề xuất một số nội dung cần cải tiến cho năm học 2021 - 2022 của ThS. Dương Hoàng Kiệt, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng - Thành viên Thường trực Hội đồng Đảm bảo chất lượng.

Qua đó, các Thầy/Cô đã cùng thảo luận, góp ý, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện đảm bảo chất lượng, các số liệu khảo sát chất lượng các bên liên quan và đưa ra những đề xuất, giải pháp cải tiến. Những đóng góp, đề xuất từ phía quý Thầy/Cô ở các đơn vị là cơ sở quan trọng để Lãnh đạo Trường chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động cho công tác đảm bảo chất lượng trong năm học mới.

ThS. Dương Hoàng Kiệt, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng – Thành viên thường trực Hội đồng đảm bảo chất lượng trình bày sự cần thiết phải điều chỉnh và nội dung dự thảo chính sách chất lượng của HUFI giai đoạn 2021 – 2025


Toàn cảnh phiên họp Hội đồngđảm bảo chất lượng lần thứ VII (Online)

Phát biểu kết luận phiên họp, ThS. Thái Doãn Thanh đánh giá cao nội dung các báo cáo cũng như các ý kiến thảo luận, trao đổi tại phiên họp và đề nghị Trung tâm Quản lý chất lượng ghi nhận, điều chỉnh và hoàn thiện nội dung dự thảo Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2021 – 2022, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải đánh giá hoạt động giảng dạy và tổ chức đánh giá học phần theo chuẩn đầu ra, qua đó có thể đề xuất khen thưởng và giải thưởng để vinh danh cá nhân và tập thể có những sản phẩm trong đổi mới hoạt động giảng dạy.

Đề xuất ban hành mục tiêu và chính sách chất lượng của Trường giai đoạn 2021-2025; mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022; quy định về việc lấy ý kiến các bên liên quan, chú trọng phân công rõ ràng trách nhiệm đơn vị đầu mối, phối hợp và thực hiện khảo sát ý kiến của nhà tuyển dụng kết hợp phân tích, đối sánh giữa các năm.

Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng của Trường và tổ chức Hội thảo khoa học về Đảm bảo chất lượng nhằm tổng kết 5 năm công tác thực hiện đảm bảo chất lượng trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.

Yêu cầu các đơn vị xây dựng mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022 phải lượng hóa và tiếp tục triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của đơn vị và của Nhà trường.

Trung tâm Quản lý chất lượng