Quyết định thành lập Hội đồng biên tập tạp chí KHCN và Thực phẩm

Quyết định thành lập Hội đồng biên tập tạp chí KHCN và Thực phẩm

Quyết định thành lập Hội đồng biên tập tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Quyết định điều chỉnh danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Quyết định điều chỉnh danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Điều chỉnh danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh

Khảo sát ý kiến, cải tiến và nâng cấp hệ thống trang tin điện tử (website) Hufi

Khảo sát ý kiến, cải tiến và nâng cấp hệ thống trang tin điện tử (website) Hufi

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-DCT ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc hoàn thiện và phát triển hệ thống website Hufi năm 2023; Ban biên tập website Hufi triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá nhằm hoàn thiện, cải tiến và...

Kế hoạch về việc hoàn thiện và phát triển hệ thống website Hufi năm 2023

Kế hoạch về việc hoàn thiện và phát triển hệ thống website Hufi năm 2023

Căn cứ kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn 2030; Căn cứ kế hoạch năm 2022-2023 của Nhà trường với chủ đề “Xây dựng trường đại học số để nâng cao chất lượng...

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Đắk Lắk năm 2024

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Đắk Lắk năm 2024

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ tỉnh Daklak năm 2024

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo video clip chủ đề “Ấn tượng HUFI” năm học 2022-2023

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo video clip chủ đề “Ấn tượng HUFI” năm học 2022-2023

Thực hiện nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2022-2023, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo video clip chủ đề “Ấn tượng HUFI”, cụ thể như sau

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến trong phong trào học tốt – rèn luyện tốt” trong học sinh sinh viên

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến trong phong trào học tốt – rèn luyện tốt” trong học sinh sinh viên

Thực hiện nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2022-2023, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến trong phong trào học tốt – rèn luyện tốt”...

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia tỉnh Kiên Giang năm 2024

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia tỉnh Kiên Giang năm 2024

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Tây ninh 2024

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Tây ninh 2024

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Tây ninh 2024

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng ngãi năm 2024

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng ngãi năm 2024

Thông báo Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng ngãi năm 2024

Thông báo về việc nộp giấy khám sức khỏe và tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm học 2022-2023 (áp dụng cho khóa 11DH)

Thông báo về việc nộp giấy khám sức khỏe và tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm học 2022-2023 (áp dụng cho khóa 11DH)

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về việc nộp giấy khám sức khỏe và tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm học 2022-2023 (áp dụng cho khóa 11DH), cụ thể như sau

<< < 3 4 5 6 7 > >>