Tuyển sinh

12/12/2018

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Chi tiết »

09/11/2018

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Chi tiết »

30/10/2018

Kết quả chấm phúc khảo bài thi, kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Kết quả chấm phúc khảo bài thi, kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Chi tiết »

30/10/2018

Kết quả chấm phúc khảo bài thi, kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Kết quả chấm phúc khảo bài thi, kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Chi tiết »

16/10/2018

Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Chi tiết »

Hình ảnh, hoạt động HUFI

Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Sai thông tin đăng nhập