Logo
Ngôn ngữ

Hợp tác quốc tế

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM tổ chức Buổi tọa đàm định kỳ hàng năm với phụ huynh sinh viên thuộc chương trình liên kết với nước ngoài Khóa 2016

29/10/2018

Nhằm tăng cường sự hợp tác giữa gia đình và Nhà trường trong quá trình đào tạo sinh viên, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và sự tương tác giữa Nhà trường và Phụ huynh sinh viên của các chương trình liên kết 2+2 và chương trình chuẩn quốc tế tại Trường, ngày 20/4/2018 trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã tiến hành buổi tọa đàm với phụ huynh của toàn thể sinh viên thuộc các lớp MHBST-2016 và MHFSN-2016.

Chi tiết.