Sáng ngày 19/03/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã tổ chức Hội nghị lần 1, Hội đồng trường nhiệm kì 2021-2026. Đây là Hội nghị được tổ chức nhằm bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021- 2026.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu trước Hội nghị.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn – Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày tóm tắt cơ sở pháp lý thành lập Hội đồng trường, thông qua danh sách Hội đồng trường, giới thiệu đề án nhân sự và danh sách nhân sự để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021- 2026.

Thành viên Hội đồng trường

Thành viên Hội đồng trường

Thành viên Hội đồng trường

Các đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2021- 2026

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2021- 2026. Kết quả, TS. Bùi Hồng Đăng – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn – Hiệu trưởng Nhà trường đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng trường; Ông Bùi Chí Hiếu – Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính giữ chức Thư ký Hội đồng Trường. Theo quy định, các kết quả bỏ phiếu bầu Hội đồng Trường sẽ được trình Bộ Công Thương xem xét, quyết định công nhận Hội đồng trường, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Trường để chính thức bước vào hoạt động.

TS. Bùi Hồng Đăng - Tân Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kì 2021-2026 phát biểu

Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm 15 thành viên trong đó có 3 thành viên đương nhiên (Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), 1 thành viên đại diện Bộ Công thương, 7 thành viên đại diện cho cán bộ, giảng viên và người lao động của Trường; 4 thành viên ngoài trường. Hội đồng trường có nhiệm vụ thông qua chủ trưởng về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm; Thông qua phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, hợp tác quốc tế, hợp tác giữa Trường với DN; Thông qua chủ trương về cơ cấu tổ chức trong Nhà trường.

Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông