Tìm thấy 20 Kết quả

Thông báo số 200/TB-DCT về việc tổ chức chương trình tập huấn công tác đánh giá ngoài cho 03 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

  •  14/04/2021
Họp thường trực Hội đồng Tự đánh giá với các khoa được Đánh giá ngoài 03 Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

  •  17/03/2021
Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

  •  16/03/2021
Thông báo công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

  •  12/03/2021
Quy chế đào tạo thạc sĩ

  •  23/02/2021
Danh sách thông tin luận văn Thạc sĩ Đợt 1 năm 2021

  •  27/01/2021
Họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng 03 Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

  •  18/01/2021
Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi thạc sĩ đợt 2 năm 2020

  •  11/01/2021
Thông báo số 1073/TB-DCT về thống nhất các mốc thời gian hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá 03 CTĐT Thạc sĩ

  •  30/12/2020
Thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

  •  04/12/2020