Tìm thấy 13 Kết quả

 Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

  •  02/04/2021
Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT

  •  24/03/2021
Họp thường trực Hội đồng Tự đánh giá với các khoa được Đánh giá ngoài 03 Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

  •  17/03/2021
Họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng 03 Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

  •  18/01/2021
Các văn bản triển khai công tác Tự đánh giá

  •  11/01/2021
Quy trình Kiểm soát hoạt động Tự đánh giá cấp CTĐT trình độ Đại học theo tiêu chuẩn MOET

  •  06/01/2021
Dự thảo Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật môi trường trình độ ThS

  •  06/01/2021
Dự thảo Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Quản trị kinh doanh trình độ ThS

  •  06/01/2021
Dự thảo Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ thực phẩm trình độ ThS

  •  06/01/2021
Thông báo số 1073/TB-DCT về thống nhất các mốc thời gian hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá 03 CTĐT Thạc sĩ

  •  30/12/2020