Tìm thấy 9 Kết quả

Công văn số 965/BGDĐT-GDĐH ngày 11/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình dạy và học trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19

  •  24/03/2021
Thông báo về việc khảo sát nhu cầu tham gia các hoạt động công tác xã hội và phục vụ cộng đồng cho sinh viên các lớp đang theo học tại Trường, học kỳ 2 năm học 2020-2021

  •  15/03/2021
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2020

  •  11/01/2021
Kế hoạch số 915/KH-DCT về triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2020-2021

  •  18/12/2020
Kế hoạch số 988/KH-DCT về khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cuối khóa về toàn khóa học

  •  18/12/2020
Thống nhất kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (Đợt khảo sát: tháng 10, 11, 12/2020)

  •  03/11/2020
Khảo sát sự kỳ vọng của SV mới nhập học về HUFI

  •  23/09/2020
Bế mạc đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo

  •  13/01/2020
Khai mạc đợt khảo sát chính thức Kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ đại học

  •  05/12/2019