Tìm thấy 3 Kết quả

Công văn số 965/BGDĐT-GDĐH ngày 11/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình dạy và học trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19

  •  24/03/2021
Cẩm nang dạy học trực tuyến (Hướng dẫn sử dụng Microsoft Team và lưu ý khi dạy trực tuyến)

  •  14/04/2020
Thông báo v/v triển khai giảng dạy và học tập theo phương thức trực tuyến  các học phần trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

  •  10/04/2020