Logo
Ngôn ngữ

Thông báo

Thông báo về việc biên tập nội dung thông tin của các đơn vị trên website trường

29/09/2019

            Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc triển khai công tác cập nhật tin bài và hoàn thiện website trường;

            Nhằm mục đích phục vụ công tác kiểm định AUN cũng như nâng cao hiệu quả truyền thông thông tin, quảng bá hình ảnh của các đơn vị tới CBGV, HSSV và công chúng;

            Nay Trung tâm Công nghệ Thông tin thông báo tới toàn thể các đơn vị thuộc trường về việc cập nhật thông tin trên website trường, cụ thể như sau:

1. Nội dung biên tập:

            a. Đối với khối các khoa đào tạo, biên tập các nội dung sau:

            - Lịch sử hình thành và phát triển.

            - Lĩnh vực và các loại hình đào tạo.

            - Cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân sự (giảng viên và nhân viên).

            - Thành tựu.

            - Thông tin liên lạc.

            b. Đối với khối phòng ban, viện và trung tâm, biên tập các nội dung sau:

            - Lịch sử hình thành và phát triển.

            - Chức năng và nhiệm vụ.

            - Cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân sự.

            - Thành tựu.

            - Thông tin liên lạc.

2. Cách thức:

            - Các đơn vị biên tập nội dung trên file word theo nội dung nêu trên (Mỗi đơn vị cung cấp thêm 01 hình tập thể và hình của trưởng, phó đơn vị đính kèm).

            - Gửi file nội dung về Ban biên tập qua hộp thư Egov Trần Minh Bảo. Nội dung biên tập của các đơn vị sẽ được cập nhật trên website mới của trường (đang trong quá trình cập nhật dữ liệu), địa chỉ: http://vn.hufi.edu.vn/;

               - Thời gian: Hạn cuối trước 17h00 ngày 30/9/2019.

            Để đảm bảo công tác cập nhật tin bài được kịp thời, rất mong quý thầy/cô trưởng các đơn vị quan tâm và hỗ trợ. Những vấn đề cần trao đổi và góp ý, vui lòng liên hệ thông tin:

               - Trần Minh Bảo – Giám đốc trung tâm Công nghệ Thông tin.

               - Điện thoại: 0909.57.08.13

            Trân trọng./.