Thông báo đăng ký học bồi dưỡng Olympic Toán và Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2018.

30/10/2017

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Số: 745/TB-DCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                               

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng  10  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học bồi dưỡng thi Olympic Toán và Vật lý

sinh viên toàn quốc năm 2018

 

  

Nhằm mục tiêu thúc đẩy phong trào học tập các môn Toán và Vật lý cho sinh viên, đồng thời tuyển chọn các đội tuyển của trường tham dự các kỳ thi Olympic Toán và Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2018, Nhà trường sẽ tổ chức các lớp dạy bồi dưỡng thi Olympic các môn Toán và Vật lý, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên đại học, cao đẳng đang học tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là các sinh viên đã dự thi Olympic Toán và Vật lý cấp trường năm học 2017-2018.

2. Thời gian đăng ký: Từ ngày 27/10/2017 đến ngày 17/11/2017 tại trang web của trường (www.hufi.edu.vn) với Link đăng ký tại đây hoặc tại Văn phòng khoa Khoa học cơ bản (Nhà C, phòng C310).           

3. Thời gian học bồi dưỡng: Từ ngày 18/11/2017 đến ngày 08/4/2018, tổ chức dạy bồi dưỡng vào các ngày chủ nhật hàng tuần, trừ 03 tuần thi cuối học kỳ 1 và 03 tuần nghỉ tết Nguyên Đán.

4. Địa điểm học bồi dưỡng: Tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (sẽ thông báo sau).

Mọi chi tiết xin liên hệ khoa Khoa học cơ bản, Nhà C, phòng C 310.

Điện thoại: 08.38161673 (số nội bộ 135).

  

 

 

Nơi nhận:                                                                    

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);                                                              

- Khoa Khoa học cơ bản (để thực hiện);                                       

- Các khoa, trung tâm đào tạo (để phối hợp);

- Các phòng chức năng liên quan (để phối hợp);

- Trang web trường;                                                         

- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn

 

Hình ảnh, hoạt động HUFI

Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Sai thông tin đăng nhập