TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ THỰC PHẨM

14/03/2017

TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ THỰC PHẨM

I. GIỚI THIỆU

Tạp chí Khoa học công nghệ & Thực phẩm của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép số 435/GP-BTTTT ngày 23 tháng 10 năm 2013. Tạp chí có chỉ số đăng kí quốc tế ISSN 0866-8132. Tạp chí được xuất bản định kỳ: 3 tháng/01 kỳ; khuôn khổ: 19 cm x 27 cm.

II. THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

  1. Bài gửi đăng trên tạp chí khoa học là công trình nghiên cứu của tác giả hoặc nhóm tác giả và chưa được công bố trên bất kỳ Tạp chí nào hoặc các dạng xuất bản phẩm khác;
  2. Bài viết phải bao gồm tên bài; họ và tên tác giả (nhóm tác giả); cơ quan công tác và e-mail liên lạc của tác giả (đại diện nhóm tác giả); tóm tắt nội dung về những kết quả chính của bài (đặt ở đầu bài, cỡ chữ 10, nội dung tóm tắt không quá 10 dòng). Bài viết bằng tiếng Việt phải có tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Anh, trình bày ở cuối bài. Bài báo viết bằng tiếng Anh phải có tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Việt, trình bày ở cuối bài viết.
  3. Bài viết dài không quá 12 trang (đối với khối ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật) và không quá 15 trang (đối với khối ngành kinh tế, xã hội), sử dụng font chữ unicode (Time New Roman), cỡ chữ 11; lề trên 3,5 cm; lề dưới 4,5 cm; lề trái 3,42 cm; lề phải 2,5 cm.
  4. Cấu trúc bài báo gồm các phần: Tên bài báo, tên tác giả, tên cơ quan công tác của tác giả, tóm tắt nội dung bài báo, tài liệu tham khảo. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu mới hoặc các ứng dụng mới hay phải nêu được hiện trạng định hướng phát triển cơ bản của vấn đề được cập nhật, khả năng nghiên cứu phát triển và ứng dụng tại Việt Nam.
  5. Tên bài cần ngắn gọn, súc tích. Nếu bài cần chia thành các mục, tiểu mục thì đánh số thứ tự: 1, 2; 1.1, 1.2 ... Tên mục, tiểu mục cũng cần ngắn gọn và không có dấu chấm câu. Sử dụng phần mềm Mathtype để biểu diễn các công thức toán học và các thông số có liên quan. Các biểu đồ, hình ảnh phải rõ ràng, chuẩn xác và có tiêu đề phù hợp.
  6. Cuối bài viết phải có đầy đủ thông tin như: họ tên, học hàm, học vị, nơi làm việc, số điện thoại, e-mail, địa chỉ liên lạc của tác giả.
  7. Tài liệu tham khảo phải có nguồn gốc rõ ràng. Danh mục tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự A, B, C của tên tác giả đối với là người Việt Nam, của họ đối với tác giả là người nước ngoài. Bố cục của tài liệu tham khảo được trình bày theo trật tự như sau:

- Đối với tài liệu là bài báo khoa học đăng ở các tạp chí chuyên ngành: Tên tác giả, Tên bài báo, Tên tạp chí, Số (Tập), Trang X-Y (Năm xuất bản).

- Đối với tài liệu là bài báo khoa học đăng ở kỷ yếu hội thảo: Tên tác giả, Tên bài báo, Tên hội thảo, Nơi tổ chức (Năm tổ chức).

- Đối với tài liệu là sách: Tên tác giả, Tên sách, Tái bản lần thứ A (nếu có), Tập (nếu có), NXB, Trang X-Y, Nơi xuất bản (Năm xuất bản).

    8. Tác giả (đại diện nhóm tác giả) gửi file (.doc hoặc .docx) có chứa đầy đủ nội dung của bài viết về cho ban tổ chức qua địa chỉ e-mail.

    9. Mẫu bài báo gửi tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm (File Download)

    10. Mọi chi tiết, xin liên hệ:

Tòa soạn Tạp chí khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Tòa C, Phòng C101, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, số 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ E-mail: tapchikhoahoc@cntp.edu.vn hoặc tapchikhoahoc@hufi.edu.vn

 

 

Ban biên tập

Hình ảnh, hoạt động HUFI

Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Sai thông tin đăng nhập