SỨ MẠNG - MỤC TIÊU

14/03/2017

SỨ MẠNG - MỤC TIÊU

Sứ mạng:

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM là trường đại học công lập phấn đấu đến năm 2020 trở thành trường đại học đạt chất lượng tầm quốc gia, đào tạo đa ngành và là Trung tâm nghiên cứu – phát triển và chuyển giao công nghệ uy tín và tin cậy.

Mục tiêu:

Trường đảm bảo đào tạo các nhà kỹ thuật, nhà quản lý để cung cấp nguồn nhân lực phù hợp cho công cuộc CNH, HĐH đất nước; tăng cường hợp tác đào tạo, NCKH&CGCN với các Trường đại học, Viện nghiên cứu trên thế giới, thỏa mãn ngày càng cao các yêu cầu của thị trường lao động về cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý trong khối ASEAN và các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Phương châm:

Uy tín – Chất lượng – Phát triển – Hội nhập

Hình ảnh, hoạt động HUFI

Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Sai thông tin đăng nhập