Hội đồng trường
Hiệu trưởng và các hiệu phó
Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
 • - Đảng bộ
 • - Công đoàn trường
 • - Đoàn thanh niên
 • - Hội sinh viên
Các phòng ban chức năng
 • - Phòng Tổ chức - Hành chính
 • - Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • - Phòng Đào tạo
 • - Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
 • - Phòng Công tác Chính trị & HSSV
 • - Phòng Thanh tra Giáo dục
 • - Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo Sau Đại học
 • - Phòng Quản trị - Thiết bị
 • - Ban QLDA TTTN Thực hành
 • - Ban Quản lý KTX
Các khoa đào tạo
 • - Khoa Công nghệ Thông tin
 • - Khoa Điện - Điện tử
 • - Khoa Công nghệ Cơ khí
 • - Khoa Công nghệ Hóa học
 • - Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • - Khoa Thủy sản
 • - Khoa Tài chính - Kế toán
 • - Khoa Công nghệ Sinh học & Kỹ thuật Môi trường
 • - Khoa Công nghệ May, Thiết kế Thời trang và Da Giày
 • - Khoa Quản trị Kinh doanh & Du lịch
 • - Khoa học cơ bản
 • - Khoa Lý luận Chính trị
 • - Khoa Ngoại ngữ
 • - Viện Đào tạo & HTQT
Các trung tâm
 • - Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & Thể chất
 • - Trung tâm Công nghệ Thông tin
 • - Trung tâm Ngoại ngữ
 • - Trung tâm Thư viện
 • - Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành
 • - Trung tâm Công nghệ Việt - Đức
 • - Trung tâm Tuyển sinh & Dịch vụ Đào tạo

Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Sai thông tin đăng nhập