P. Trưởng khoa phụ trách: TS. Nguyễn Xuân Trường

Website của Khoa: http://environment.hufi.edu.vn

Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Sai thông tin đăng nhập