P. Trưởng khoa phục trách khoa ThS. Hồ Thị Mỹ Nữ

Website khoa: http://fmt.hufi.edu.vn/

 

Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Sai thông tin đăng nhập